Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego przedłużonego

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia pomostowego przedłużonego zgodnie z umową i zestawieniem wydatków ze wsparcia pomostowego przedłużonego.

Do pobrania: