Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia pomostowego zgodnie z umową i zestawieniem wydatków ze wsparcia pomostowego podstawowego.