Wydatkowanie wsparcia

Przypominamy o obowiązku wydatkowania wsparcia w terminach podanych w umowie o przyznanie wsparcia.

Nie ma możliwości wydatkowania wsparcia po okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.