Przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

W załączniku przedstawiamy listę osób, którym Komisja Oceny Wniosków (KOW) przyznała wsparcie finansowe pomostowe przedłużone. Przyznano je 10 osobom (6 kobietom i 4 mężczyznom). Gratulujemy!

Pozostałe osoby, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia mogą złożyć podanie o ponowne rozpatrzenie ich wniosku. Wystarczy złożyć prośbę o ponowną ocenę, podpisać i donieść lub przesłać pocztą/kurierem do biura projektu. Odwołanie, zgodnie z paragrafem 27 pkt 9. Regulaminu powinno być złożone w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników na stronie i w biurze projektu. W związku z powyższym, oznajmiamy, że podania o ponowną ocenę przyjmowane będą w dniach: 12.06 oraz 13.06 (czwartek i piątek) w godzinach 9.00-13.00.

Ponowną ocenę dokona dwóch innych członków KOW.