Instrukcja wypełnienia Załącznika o pomocy de minimis

Prosimy, aby przy składaniu wniosków o wsparcie szkoleniowo-doradcze i wniosków o wsparcie przedłużone pomostowe o wypełnienie w Załączniku FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

na stronie 6 informacji wg wzoru:

Kol. 1. - dzień udzielenia pomocy - data podpisania umów w projekcie "Start do biznesu" (o udzielenie wsparcia jednorazowego i pomostowego);

Kol. 2. - Uniwersytet Łódzki;

Kol 3a i 3b (łącznie) - należy wpisać: "Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15.12.2010 w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach POKL;

Kol 3c, 3d i 3e - należy wskazać numery umów w projekcie "Start do biznesu"'

Kol. 4 - nie dotyczy (lub kreska)'

Kol. 5 - dotacja;

Kol. 6a - kwoty z umów'

Kol. 6b - kwoty wynikające z zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (są do odebrania w biurze projektu);

Kol. 7. - należy wpisać "e1".

 

Wpisujemy wszystkie rodzaje pomocy de minimis. W ramach projektu "Start do biznesu" otrzymali już Państwo wsparcie jednorazowe i wsparcie pomostowe podstawowe (czyli wypełniamy dwa wersy).