Wydatki związane z używanym sprzętem itp. ze środków unijnych

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu środków używanych w ramach dotacji z Działania 6.2. Środki te nie mogą być jednak wcześniej zakupione ze pieniędzy unijnych. Konieczne jest pozyskanie oświadczenia od sprzedającego, że zakup ten nie był wcześniej finansowany z ww. pieniędzy.