Wzory poręczeń

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z zabezpieczeniem wsparcia w projekcie "Start do biznesu".

 

Najprawdopodobniej będziemy umawiać się z Beneficjentami i ich Poręczycielami od czwartku od ok. 9 rano.

 

Oceny z procedury odwoławczej zostały wysłane do WUP w Łodzi, czekamy na akceptację. Ostateczna lista Beneficjentów Pomocy powinna ukazać się w przeciągu kilku dni.

 

UAKTUALNIENIE Z DNIA 12.03.2014:

 

W związku z brakiem akceptacji ostatecznej listy Beneficjentów Pomocy przez IP2, czyli WUP w Łodzi, umówienia na spotkania zostaną przesunięte o dzień, może kilka dni. Przepraszamy za problem, niezależny od Realizatora Projektu.