Informacje dla osób, którym przyznano wsparcie

Szanowni Państwo!
 
Regulamin przyznania wsparcia  stanowi, że jest 5 dni od powiadomienia na podpisanie umów. Za datę powiadomienia uznaje się informację po całej procedurze przyznawania wsparcia przez KOW, wraz z odwołaniami. 
 
Oznacza to, że macie Państwo termin dłuższy, niż do środy, 5.02.2014 (5 dni od pierwszego powiadomienia).
 
 
Jednakże chcielibyśmy silnie zasugerować, abyście składali Państwo dokumenty w możliwie jak najkrótszym czasie. Pozwoli to na przygotowanie umów i umówienie spotkań na podpisanie zabezpieczeń.
W przypadku, jeśli wszystkie umowy skumulują się na koniec marca, nie będziemy mieć możliwości ustalania godzin popołudniowych na podpisywanie dokumentów (w tym zabezpieczeń): wtedy będziemy mieli 2 dni na dokonanie wszelkich formalności.
 
Dokumenty przyjmowane są w każdy dzień roboczy w godzinach 9.00-11.00.
 
Co jest istotne: data uruchomienia działalności nie musi być bieżąca. Sugerujemy datę 24 marca.
 
Zwracamy też uwagę, że (biorąc pod uwagę możliwość ubiegania się wsparcie pomostowe) opóźnianie uruchamiania działalności, nie generuje dla Państwa oszczędności w całym okresie działalności gospodarczej.