Informacje o przyznaniu wsparcia

Jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wypłacane tylko po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W pierwszej kolejności wsparcie finansowe będzie wypłacane dla firm, które rozpoczęły swoją działalność.

Zgodnie z ustaleniami z WUP w Łodzi, sugerujemy rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem podpisania umowy.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi możliwości udzielenia wsparcia pomostowego przedłużonego, decyzja o przyznaniu wsparcia może być podjęta najpóźniej do końca czerwca 2014r. O wsparcie pomostowe przedłużone mogą się starać przedsiębiorstwa, które będą miały ponad 2 pełne miesiące działalności, a nie więcej niż 5 miesięcy.