Terminy szkoleń w projekcie

W dniu 09.01.2013 roku, wszyscy Uczestnicy Projektu dostali wiadomość e-mailową z podaniem terminów szkoleń oraz numerów sal. Dodatkowo, każda osoba dostała indywidualny termin doradztwa w zakresie tworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD). Prosimy sprawdzić swoje skrzynki mailowe, w tym także dział "Spam", gdyż niestety w bardzo wielu przypadkach tam trafiła wiadomość od nas (z nieznanego powodu została onba potraktowana jako spam).

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń dla poszczególnych grup oraz podział Uczestników na grupy. 

Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, należy o takim fakcie poinformować odpowiednio wcześniej Realizatora Projektu.