Blok szkoleniowo-doradczy

W projekcie "Start do biznesu"  przeprowadzony będzie blok szkoleniowo-doradczy, który będzie obowiązkowy dla  wszystkich Uczestników Projektu.

Ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego będzie niezbędne w celu pozyskania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

Blok szkoleniowo-doradczy dotyczył będzie tematyki związanej  z  zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczegółowy program bloku otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

 

Przewiduje się następujące szkolenia:

1. Zakładamy firmę - warsztaty praktyczne

2. Warsztaty psychologiczne

3. Księgowość i podatki w mikro- i małych przedsiębiorstwach

4. Marketing w mikro- i małych przedsiębiorstwach

5. Prawny niezbędnik przedsiębiorcy

6. Biznesplan praktycznie

 

Zajęcia trwać będą łącznie 60 godzin (każda część po 10 godzin).

 

Część związana ze szkoleniami w bloku szkoleniowo-doradczym zostanie rozpoczęta w dniu 11.01.2014 roku i potrwa do 19.01.2014, przy czym Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany wymienionych terminów. Dokładne informacje o Bloku Szkoleniowo-Doradczym zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Ponadto Uczestników czeka indywidualne doradztwo, podczas którego przygotowywane będą indywidualne plany działania (5 godzin) i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i biznesplany (5 godzin).