Dokumenty związane ze wsparciem

Poniżej znajdują się pliki z Regulaminem przyznania wsparcia oraz z załącznikami do Regulaminu - niżej wersje doc lub xls oraz na samym dole w pdf:

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Regulamin przyznania wsparcia w projekcie (DOC)182 KB
Zał. 1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (DOC)66.5 KB
Zał. 2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (DOC)55.5 KB
Zał. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (DOC)84 KB
Zał. 4. Biznesplan (DOC)193.5 KB
Zał. 5 Karta oceny formalnej (DOC)77 KB
Zał. 6. Karta oceny merytorycznej (DOC)68 KB
Zał. 7. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (DOC)117.5 KB
Zał. 8. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (DOC)43.5 KB
Zał. 9. Oświadczenie o pomocy de minimis (DOC)54 KB
Zał. 10. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego (DOC)56 KB
Zał. 11. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego61 KB
Zał. 12. Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe finansowe53.5 KB
Zał. 13. Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego (DOC)78 KB
Zał. 14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (DOC)235.5 KB
Zał. 15. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (DOC)102 KB
Regulamin przyznania wsparcia w projekcie (PDF)423.43 KB
Zał. 1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (PDF)246.97 KB
Zał. 2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (PDF)173.9 KB
Zał. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (PDF)178.66 KB
Zał. 4. Biznesplan (PDF)289.19 KB
Zał. 5 Karta oceny formalnej (PDF)157.95 KB
Zał. 6. Karta oceny merytorycznej (PDF)235.33 KB
Zał. 7. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (PDF)346.21 KB
Zał. 8. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (PDF)135.56 KB
Zał. 9. Oświadczenie o pomocy de minimis (PDF)145.88 KB
Zał. 10. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego (PDF)171.79 KB
Zał. 11. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (PDF)174.59 KB
Zał. 12. Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe finansowe (PDF)257.94 KB
Zał. 13. Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego (PDF)158.18 KB
Zał. 14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)269.21 KB
Zał. 15. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (PDF)319.45 KB