Podpisywanie Deklaracji Uczestnictwa

Uprzejmie informujemy wszystkich Kandydatów, przyjętych do Projektu "Start do biznesu" w drodze rekrutacji, że dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie, potwierdzające informacje wpisane do Formularza Zgłoszeniowego (m.in doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, szkolenia i kursy, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej itp) wraz z Deklaracją Uczestnictwa (do pobrania tutaj; są również do pobrania w Biurze Projektu) należy donieść do Biura Projektu do dnia 10.01.2014. Przynosimy wersje ksero oraz oryginały do potwierdzenia. Dokładne terminy przyjmowania Państwa dokumentów są podane w dziale Kontakt.

Część związana ze szkoleniami w bloku szkoleniowo-doradczym zostanie rozpoczęta w dniu 11.01.2014 roku i potrwa do 19.01.2014, przy czym Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany wymienionych terminów. Dokładne informacje o Bloku Szkoleniowo-Doradczym zostaną podane w późniejszym terminie.