Badanie predyspozycji do prowadzenia firmy

Informujemy, że w dniu 06.12.2013 r. rozpoczął się kolejny etap rekrutacji - badanie predyspozycji do prowadzenia firmy. W etapie tym nasi Kandydaci przejdą przez testy psychologiczne oraz rozmowy z doradcą zawodowym.

Wszyscy zakwalifikowani Kandydaci o swoich terminach oraz o numerze sali, w której zostaną przeprowadzone testy oraz rozmowy, zostali/zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

Trzymamy za wszystkich kciuki!