Podpisywanie Deklaracji Uczestnictwa

Uprzejmie informujemy wszystkich Kandydatów, przyjętych do Projektu "Start do biznesu" w drodze rekrutacji, że dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie, potwierdzające informacje wpisane do Formularza Zgłoszeniowego (m.in doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, szkolenia i kursy, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej itp) wraz z Deklaracją Uczestnictwa (do pobrania tutaj; są również do pobrania w Biurze Projektu) należy donieść do Biura Projektu do dnia 10.01.2014.

Badanie predyspozycji do prowadzenia firmy

Informujemy, że w dniu 06.12.2013 r. rozpoczął się kolejny etap rekrutacji - badanie predyspozycji do prowadzenia firmy. W etapie tym nasi Kandydaci przejdą przez testy psychologiczne oraz rozmowy z doradcą zawodowym.

Wszyscy zakwalifikowani Kandydaci o swoich terminach oraz o numerze sali, w której zostaną przeprowadzone testy oraz rozmowy, zostali/zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

Rekrutacja zakończona

W dniu 19 listopada 2013 roku, o godzinie 13.15, na podstawie paragrafu 9. pkt 2. oraz paragrafu 10. pkt 1., Regulaminu Rekrutacji, zakończyliśmy nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie "Start do biznesu".

 

W podanym czasie, wpłynął do nas 150. formularz zgłoszeniowy!

 

Wyniki rekrutacji podamy w najbliższym czasie.

 

Rekrutacja rozpoczęta

W dniu 30 października rozpoczęliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych. Przypominamy, aby zapoznać się z regulaminem rekrutacji dostępnym w Rekrutacja. Przypominamy również o podpisywaniu formularzy (czytelnie imieniem i nazwiskiem) na KAŻDEJ stronie oraz w szczególności na ostatniej - KONIECZNIE NIEBIESKIM DŁUGOPISEM! Prosimy o numerowanie stron!

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu "Start do biznesu" ruszy w dniu 30 października i potrwa do 22 listopada 2013 roku.

Więcej w dziale Rekrutacja. Tam znajdziecie Państwo dokumenty związane z rekrutacją w projekcie, tj. Regulamin rekrutacji oraz załączniki, w tym Formularz Zgłoszeniowy do projektu.

 

Strony