Informacja o zmianach związanych z wydatkowaniem wsparcia

Uprzedzając liczne pytania, pragniemy poinformować, że nie wymaga zgody (ani powiadomienia) Realizatora Projektu zmiana kwoty wydatku określonego jako odrębna pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile łączna kwota wszystkich zmian nie przekracza 20% wysokości wsparcia. Zmiana wydatku danej pozycji, generalnie, nie powinna wynosić więcej niż 20% danej pozycji w harmonogramie.

Podsumowując:

- suma wszystkich zmian - maks. 20% wysokości wsparcia;

- najlepiej, gdy jedna zmiana - maks. 20% wartości określonej w harmonogramie;

Instrukcja wypełnienia Załącznika o pomocy de minimis

Prosimy, aby przy składaniu wniosków o wsparcie szkoleniowo-doradcze i wniosków o wsparcie przedłużone pomostowe o wypełnienie w Załączniku FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

na stronie 6 informacji wg wzoru:

Kol. 1. - dzień udzielenia pomocy - data podpisania umów w projekcie "Start do biznesu" (o udzielenie wsparcia jednorazowego i pomostowego);

Kol. 2. - Uniwersytet Łódzki;

Przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Przedstawiamy zasady oraz wzór umowy dotyczący przyznania wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie "Start do biznesu".

 

Prosimy przy składaniu podań w sprawie przyznania wsparcia szkoleniowo-doradczego o dołączanie "rozeznań rynku", czyli wskazań innych usługodawców oferujących podobne szkolenia/warsztaty, by wykazać, że cena nie odbiega od rynkowych. Oferty innych usługodawców mogą być dołączone w załącznikach.

Prosimy również o krótkie opisanie swojej działalności gospodarczej. Ułatwi to nam znacząco pracę, a Państwa podanie uczyni bardziej kompleksowym.

 

Strony